Latest News

Alumni Registration

KWC | 02 Jan 2020

Alumni Registration

2 फेब्रुवारी 2020 रोजी श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालयाच्या सर्व माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे तरी सर्वांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा भाग होऊन कार्यक्रमाचा सन्मान वाढवावा