Students Achievements

Sr. No.Student NameYearShort Description about award
1Umranikar Shantisagar Sanjay2016-17Preparation for MPSC
2Upadhya Poonam Bharat2016-17Service
3Burle Shubhangi Babaso2016-17Teacher
4Sande Suraj Dilawar2016-17Service
5Dhumale Pushpalata Sitaram2016-17House work
6Vadgave Ashwini Krishnath2016-17Service
7Angali Padmavati Neminath2016-17Service
8Mulla Ayub Khudbuddin2016-17Service
9Patil Monali Prakash2016-17Service
10Chougule Amol Baban2016-17Service
11Sabale Vaishali Pitambar2015-16Service
12Kanitkar Shweta Sacchidnanda2015-16Service
13Kinikar Ashwini Manik2015-16House work
14Patil Seema Bhimrao2015-16House work
15Mali Bhimashankar Vasant2015-16Service
16Kamble Rani Mahadev2014-15Service
17Mujawar Asif Alim2014-15Service
18Shaikh Mohasin Nazir2014-15Service
19Chavan Kiran Hanmant2014-15Army
20Patil Pritam Prakash2014-15Service
21Shinde Chintaman Mohan2014-15Service
22Shinde Chintaman Mohan2014-15Service
23Sankpal Pawan Chandrakant2014-15Service
24Basapure Shridevi Vinodkumar2014-15Service
25Momin Mohasin Mahubub2014-15Service
26Udgave Satish Rajendra2014-15Agriculture
27Bhandare Rohit Rajendra2013-14Service
28Gade Pournima Yeshwant2013-14House work
29Mane Anuradha Tanaji2013-14Service Balaji Auto Service
30Sawant Sushant Sarjerao2013-14Service
31Bokare Aniket Ashok2013-14Agriculture
32Sargar Anita Narayan2013-14Education
33Kamble Summed Prakash2013-14MPSC Class
34Nagine Sudhakar Anant2013-14Teacher
35Nagargoje Udya Malhari2013-14Agriculture
36Lohar Vidya Ashok2013-14Prarna Shikshan Sanstha Madhyamik Vidyalay, Pune
37Kumbhar Surendra Vishnu2013-14Hardware shop Dudhgaon
38Mali Prakash Narayan2013-14Agriculture
39Magdum Sunil Arun2013-14Agriculture
40Bhaldar Zinat Abdulkarim2012-13Service - Teacher Velankar Highschool, Sangli
41Samlawale Naziya Babasaheb2012 -Service - Asst. Professor R.N. Patil Mahavidyalaya Sangli